Profiel
Steenfabriek Linssen produceert al sinds 1907 metselbakstenen voor de woning- en utiliteitsbouw. Over een periode van meer dan honderd jaar specialiseerde het bedrijf zich tot fabrikant van machinaal gevormde "handvorm"bakstenen, gemaakt van Limburgse löss. De productiecapaciteit is ruim 18 miljoen bakstenen per jaar. Met moderne procestechnologie worden op een efficiënte manier producten gemaakt die visueel sterk overeenkomen met handvormbakstenen uit de oude veldovens. De daarbij gebruikte hedendaagse technieken zorgen voor een goed beheersbaar productieproces, kwalitatief hoogwaardig producten, efficient gebruik van energie en grondstoffen en een zorgvuldige omgang met medewerkers!

MVO
Steenfabriek Linssen hanteert in de bedrijfsvoering de uitgangspunten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat betekent dat naast het bewezen streven naar continuïteit ook rekening wordt gehouden met effecten op het milieu en met de sociale aspecten. Belangrijkste speerpunten daarbij zijn innovatie en doorgaande verbetering op het terrein van kwaliteit, verantwoord grondstofgebruik, efficiënt energiegebruik, terugdringing van emissies en verhoging van de arbeidsveiligheid.

Verantwoord grondstofgebruik
Steenfabriek Linssen gebruikt uitsluitend een secundaire grondstof uit de directe omgeving. Alle bakstenen worden gemaakt van Limburgse löss. Deze leemklei komt beschikbaar bij de realisatie van nieuwbouwprojecten in de directe omgeving van het bedrijf (< 15km). Uitsluitend schone grond wordt aangevoerd. Met de eigen reinigingsinstallatie worden houtresten, stenen en metalen verwijderd en wordt het materiaal, dat normaal zou worden gestort, omgezet tot een geschikte grondstof voor duurzame bakstenen.

Afvalstromen worden geminimaliseerd. In de productie worden halfproducten met persfouten en droogbreuk in de grondstoffen hergebruikt. Bij de productie van bakstenen met löss is breuk tijdens het bakproces niet geheel te voorkomen. Deze gebroken stenen worden door een extern bedrijf verwerkt tot gravel. Al meer dan 20 jaar wordt al het afval separaat ingezameld.
Het waterverbruik is door de jaren heen sterk verlaagd. Met de eigen waterzuiveringsinstallatie wordt nu vuil spoelwater van de pers gereinigd en weer hergebruikt in het productieproces. Een deel van het benodigde water is bovendien afkomstig van de regenwateropvang. De pallets waarop de stenen worden uitgeleverd, worden in eigen fabriek gemaakt van duurzaam geproduceerd hout uit de regio.

Efficiënt energiegebruik
Ook energie is een belangrijke grondstof voor de baksteenproducent. Steenfabriek Linssen werkt daarom constant aan vermindering van het energiegebruik. Het elektrisch energiegebruik is voor een baksteenfabriek inmiddels uitzonderlijk laag. De nog benodigde elektriciteit wordt sinds 2015 deelt opgewekt met een eigen PV-installatie. Het lage energiegebruik is gerealiseerd door minimalisatie van het energiegebruik door machines bij de grondstofvoorbewerking en het drogen van de klei. Daarnaast zijn grote lichtstraten gemaakt op de locaties waar mensen werken. Daar is dus geen kunstlicht nodig. Met timers, daglichtsensoren en detectoren wordt alle verlichting automatisch geschakeld.


PV-installatie op het dak van de baksteenfabriek
Vrijkomende restwarmte bij het afkoelproces van de stenen in de oven wordt hergebruikt in de drogerij. Een zelf ontwikkeld energiemonitoringsysteem informeert de productieleiding continu over het totaalgebruik van gas, water en elektra per geproduceerde baksteen. Dit systeem zorgt ondermeer voor een gelijkmatig energiegebruik van de drogerij. De gebouwen zijn voorzien van geïsoleerde daken en gevels.

 

Terugdringen van emissies
De fabriek voldoet aan alle strenge Nederlandse eisen zoals vastgelegd in de omgevingsvergunning en neemt haar verantwoordelijkheid door deelname aan het Europese CO2-emissierechten systeem (ETS). Minder energiegebruik zorgt ook voor minder emissies. Sinds 2013 beschikt de fabriek over een rookgasreinigingsinstallatie die de rookgassen van de oven filtert. Het woon-werkverkeer van de directie wordt elektrisch gereden (met PIH-hybride auto's), waarbij deels gebruik wordt gemaakt van de energieproductie van de eigen zonnepanelen.

 

Gezondheid en veiligheid werknemers
Veiligheid en gezondheid van medewerkers heeft hoge prioriteit. Asbestsanering heeft in en om de gebouwen plaatsgevonden. Belangrijk punt van aandacht is stofreductie. Steenfabriek Linssen committeert zich daarvoor al vele jaren aan de vrijwillige Europese afspraak om de beroepsmatige blootstelling van fabriekspersoneel aan respirabel stof te voorkomen en/of te beperken (SDA silica). Een steenreinigingsmachine met een grote stofafzuiging met natfilterinstallatie zorgt in de fabriek voor een zo stofvrij mogelijke werkomgeving en een minimale uitstoot van stof naar de buitenlucht. Er wordt veel aandacht besteed aan veiligheid, kennis en opleiding van de medewerkers. Hulpmiddelen als heftafels, kraanbanen, rollenbanen, stofzuigers worden waar mogelijk ingezet. Het personeel beschikt over een opgeruimde en schone omgeving om te kunnen eten, omkleden en douchen.

Sponsoring van verenigingen waarin medewerkers actief zijn, toont de betrokkenheid van Steenfabriek Linssen met de samenleving in Kerkrade en omgeving. Ten slotte wordt in het kader van good-housekeeping dagelijks ook aandacht besteed aan kleinere aandachtspunten voor een opgeruimde en veilige werkomgeving.